¿Quién se casó con Liu Shi(wife Of Yangjiuze)?

Yang Jiuze se casó con Liu Shi(wife Of Yangjiuze) .

Liu Shi(wife Of Yangjiuze)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Yang Jiuze

Descripción que se añadirá en breve.