¿Quién se casó con Wang Shi(Wife of Zhang Rui)?

Zhang Rui se casó con Wang Shi(Wife of Zhang Rui) .

Wang Shi(Wife of Zhang Rui)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Zhang Rui

Descripción que se añadirá en breve.