¿Quién se casó con Xu Shi(wife Of Fanxiyanji)?

Fan Xiyan se casó con Xu Shi(wife Of Fanxiyanji) .

Xu Shi(wife Of Fanxiyanji)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Fan Xiyan

Descripción que se añadirá en breve.