¿Quién se casó con Yu Shi(Wife of Wangxianzhi)?

Wang Xianzhi se casó con Yu Shi(Wife of Wangxianzhi) .

Yu Shi(Wife of Wangxianzhi)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Wang Xianzhi

Descripción que se añadirá en breve.