¿Quién se casó con Zhou Shi(Wife of Lixueshi)?

Li Xueshi se casó con Zhou Shi(Wife of Lixueshi) .

Zhou Shi(Wife of Lixueshi)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Li Xueshi

Descripción que se añadirá en breve.