¿Quién se casó con Jin Lu?

Tan Shi(Wife of Jinlu) se casó con Jin Lu .

Tan Shi(Wife of Jinluji) se casó con Jin Lu .

Jin Lu

Descripción que se añadirá en breve.
 
 
Wedding Rings

Tan Shi(Wife of Jinlu)

Descripción que se añadirá en breve.
 
 

Jin Lu

 
Wedding Rings

Tan Shi(Wife of Jinluji)

Descripción que se añadirá en breve.